INFORMACIÓ LEGAL

 

Amb la finalitat de complir amb la legalitat vigent i atorgar seguretat i confiança a tots els nostres usuaris, us informem, en virtut de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, que aquesta pàgina web és propietat de LLIBRES DEL 9 ANGLE, SL (d’ara endavant ANGLE), amb NIF núm. B-65828972 i domicili a Mallorca, 314, 1r 2a B - 08037 BARCELONA, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en el tom 43275, foli 51, full B-422553, inscripció 1a.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu amb nosaltres per e-mail a angle@angleeditorial.com o trucant al telèfon 93 363 08 23.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, i hi queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquesta web.

L’accés a la nostra pàgina web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents al moment de l’accés, que preguem que us llegiu detingudament. L’USUARI, en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les seves condicions generals d’ús. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar per mitjà seu.

El subministrament de dades personals i la compra de productes a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys o, si s’escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web, ampliar o reduir serveis —i fins i tot suprimir-la de la xarxa—, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

A. Propietat Intel·lectual

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat d’ANGLE o de tercers als quals s’han adquirit els drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’usuari únicament té dret al seu ús privat, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertanyent al seu titular.

ANGLE és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquesta marca sense la nostra deguda autorització.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no hi confereix cap dret. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

Està absolutament prohibida la imitació, ja sigui total o parcial, del nostre portal.

B. Condicions d’accés

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. No obstant això, l’ús d’alguns dels nostres serveis pot requerir emplenar formularis o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis quedaran degudament identificats a la web, amb fàcils indicacions per registrar-se.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privacitat.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, a les normes d’ordre públic i a les presents condicions generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis, productes i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents dels estipulats en les presents condicions d’ús i, si s’escau, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats productes.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin unes altres websites a les quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web posa a la vostra disposició, us comuniquem que ANGLE queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de la utilització d’aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l’usuari. 

ANGLE es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa qualsevol USUARI que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web, sense que l’USUARI tingui dret a reclamació de cap mena per aquest tipus d’accions. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d’ús. L’USUARI accepta que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a emprendre-les, i romanen vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions.

 

C. Política de privacitat

 

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials d’ANGLE i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recaptar informació innecessària sobre l’usuari.

 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i amb el Reial Decret 1720/2007 de Desenvolupament de la LOPD, us informem que la utilització de determinats serveis a la nostra pàgina web requereix que ens faciliteu determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als fitxers d’ANGLE, el seu titular i responsable. L’enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés a llur tractament, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

 

Així mateix us informem que tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com que per salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals s’aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

 

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals dels menors de 14 anys sense el consentiment de pares o tutors legals.

 

ANGLE es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les vostres dades personals als seus fitxers. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ens ocasioni a nosaltres o a qualsevol tercer per omplir els formularis amb dades falses o inexactes, incomplets, no actualitzats, o amb dades de tercers.

 

Quines dades sol·licitem i amb quina finalitat?

 

Les dades que us sol·licitem són els adequats, pertinents i estrictament necessaris per a la finalitat per a la qual es recullen, i en cap cas esteu obligats a facilitar-nos-els. No obstant això, tots són d’obligada resposta per poder complir la finalitat de la seva sol·licitud.

 

La nostra pàgina web recull les vostres dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis i a través del correu electrònic:

 

 

En tots aquests casos les vostres dades seran incorporades a un fitxer de GESTIÓ. L’acceptació de les presents polítiques de privacitat implica el consentiment de l’usuari per rebre les nostres informacions comercials relaciones amb la nostra activitat, inclusivament per mitjans electrònics, sempre que no ens indiqueu el contrari al correu electrònic angle@angleeditorial.com.

 

ANGLE es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les vostres dades personals als seus fitxers.

 

 

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals

 

En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts legalment, dirigint-vos a l’adreça següent: LLIBRES DEL 9 ANGLE, SL – Responsable de Dades Personals – Mallorca, 314, 1r 2a B – 08037 Barcelona.

Considerem que si no cancel·leu les vostres dades personals expressament dels nostres fitxers, continueu interessat a seguir-hi incorporat fins que ho considerem oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per a la qual es van obtenir.

 

Comunicacions de dades

 

Us informem que les vostres dades són tractades amb la màxima confidencialitat i que són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. De manera que no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, a excepció que l’usuari ens ho autoritzi expressament, en els casos legalment previstos.

 

Seguretat de les vostres dades personals

 

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix el Reial Decret 1720/2007, que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

 

Actualització de les vostres dades

 

És important que, perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens informeu sempre que hi hagi hagut alguna modificació; en cas contrari, no responem de la seva veracitat.

 

Cookies

 

Les cookies són breus informacions que s’envien i emmagatzemen en el disc dur de l’ordinador de l’usuari a través del seu navegador quan aquest es connecta a una web. Les cookies es poden utilitzar per recaptar i emmagatzemar dades de l’usuari mentre està connectat per facilitar-li els serveis sol·licitats i que no se solen conservar (cookies de sessió), o per conservar les dades de l’usuari per a un altre tipus de serveis futurs i que es poden conservar per temps indefinit (cookies persistents). Les cookies poden ser pròpies o de tercers.

 

Existeixen diversos tipus de cookies:

 

 

ANGLE utilitza cookies tècniques, de personalització i d’anàlisi, pròpies i de tercers, que en cap cas tracten dades de caràcter personal però que capten hàbits de navegació per a finalitats publicitàries. Per això, en accedir a la nostra web, en compliment de l’article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació us hem sol·licitat el consentiment per al seu ús.

 

De totes maneres, us informem que podeu activar o desactivar i aquestes cookies seguint les instruccions del vostre navegador d’Internet:

 

Chrome: Configuració > Mostrar opcions avançades > Privacitat > Configuració de contingut.

Firefox: Eines > Opcions > Privacitat > Historial > Configuració personalitzada.

Internet Explorer: Eines > Opcions d’Internet > Privacitat > Configuració.

Safari: Preferències > Seguretat.

 

Per a més informació, podeu consultar a l’Ajuda del vostre navegador o a les seves pàgines de suport:

 

Chrome: support.google.com

FireFox: support.mozilla.org

Internet Explorer: windows.microsoft.com

Safari: http://www.apple.com

 

 

Comunicacions comercials per correu electrònic

 

Tenint en compte que el principal mitjà de comunicació entre ANGLE i l’USUARI és per mitjà de l’adreça de correu electrònic facilitada, us informem que utilitzarem aquest mitjà per a totes la comunicacions amb els USUARIS, incloses les informacions comercials o notes informatives relacionades amb la finalitat del nostre portal i, en conseqüència, en compliment de l’article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, que prohibeix l’enviament de comunicacions comercials a través del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels seus destinataris, us informem que l’acceptació de les presents condicions d’ús implica la seva autorització expressament per remetre-us els nostres enviaments comercials, publicitaris i promocionals. No obstant això, si no desitgeu rebre les nostres comunicacions comercials per correu electrònic, podeu oposar-vos-hi comunicant-ho l’adreça indicada a dalt.

 

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que es puguin facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

 

ANGLE pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les modificacions que es produeixin a la nostra web, així com a modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliteu les vostres dades a través d’aquesta web.

 

 

D. Responsabilitats

En posar a la disposició de l’usuari aquesta pàgina web volem oferir-li tot un seguit de continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la seva prestació així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

L’USUARI assumeix l’exempció de qualsevol responsabilitat d’ANGLE per causes de força major, incloses les fallades tecnològiques pròpies o alienes derivades de l’estat actual de la tecnologia.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o que en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, i és l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal. L’usuari s’obliga a mantenir indemne ANGLE davant qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament, de tals fets.

ANGLE queda exonerada de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades al seu portal. Tampoc no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres websites, i queda totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada del seu ús.

 

ANGLE queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per excloure’n l’error i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.

L’USUARI és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents condicions d’ús.

Tot el referent a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals competents en cada cas.

D. Vigència de les condicions generals d’accés a la web

Les presents Condicions Generals d’Ús han estat modificades amb data 13/11/2014. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: per favor, comproveu la data d’emissió en cada ocasió en què us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa que no s’ha produït cap modificació que li afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres als enllaços a dalt indicats, o amb Lant Advocats a info@lant-abogados.com.