Conversa entre científics

07/09/2019 11:20 Setmana del llibre en Català - Escenari 1 (Plaça de la Catedral, Barcelona)

Conversa entre científics